Vaše spokojenost,
náš cíl...........

Ceník služeb

Ceník služeb

Ceny jsou sjednávány dohodou mezi dodavatelem a odběratelem jako paušální měsíční sazby. Při stanovení ceny se vychází z rozsahu a náročnosti účetnictví. Ke změně cen dochází při změnách výchozích stavů popřípadě dohodou mezi účastníky smlouvy. Součástí ceny za účetnictví je zpracování daňových přiznání k DPH, k silniční dani a ekonomické poradenství. Daně z příjmu fyzických osob, daně z příjmu právnických osob a ostatní práce mimo smluvní rozsah jsou účtovány zvlášť. S každým zákazníkem je uzavřena smlouva, kde jsou konkretizovány vztahy zpracovatele a zákazníka co do skladby poskytovaných služeb a povinnosti účastníků smlouvy.

Zpracovatelská firma je pojištěna u IPB pojišťovny za škody, které by svou chybou způsobila zákazníkům (dosud se tak nestalo), a to do výše 1.000.000,- Kč.