Vaše spokojenost,
náš cíl...........

Konsolidace trhů

Splácíte více dluhů?
  • Máte hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření, osobní či spotřební úvěry, kontokorentní úvěry, úvěry z titulu splátkového prodeje, úvěry z titulu leasingu, dluhy na kreditních kartách a jakékoliv další úvěry, půjčky či dluhy?
  • Splácíte úvěry v různých termínech a splátkách? Dělá Vám problém všechny Vaše úvěry a splátky sledovat a vyřizovat?
  • Jste předluženi? Máte problémy se splácením úvěrů?
  • Jsou Vaše úvěry drahé?
  • Vlastníte nemovitost, kterou by bylo možno použít jako zástavu?
Ušetřete a získejte další úvěrovou kapacitu se Simply
  • Na základě Vámi předložených úvěrových smluv zhodnotíme Vaše reálné možnosti konsolidace Vašich dluhů, tj. sloučení všech Vašich závazků do jednoho úvěru zajištěného zástavním právem k Vaší nemovitosti
  • Výsledkem bude jeden dlouhodobý úvěr s jednotnou měsíční splátkou s úrokovou sazbou srovnatelnou s úrokovou sazbou hypotečních úvěrů
  • Konsolidací dluhů zpravidla dojde ke zvýšení úvěrové kapacity klienta (schopnosti přijmout další dluhy); vždy je však nutné mít na paměti poměr Vašich dlouhodobě udržitelných čistých příjmů a všech splátek úvěrů a půjček; i s tím Vám však dokážeme pomoci