Vaše spokojenost,
náš cíl...........

ROZVAHY A ROZBORY

Dlouholetá specializace na tuto činnost Vám zaručuje:
 • profesionální zpracování Vašich záměrů pro účely úvěrů, půjček a leasingů
 • účast našich pracovníků při jednání v bankách (v případě zájmu klienta)
 • záruka absolutní mlčenlivosti (smluvně zajištěná)
 • seriózní jednání
Pozor

V současné době působí na finančním trhu celá řada společností slibujících obstarání výhodných úvěrů zejména ze zahraničí, ale jejich poskytnutí je vázáno buď na složení vysokých záloh nebo uzavření vysokých pojistek apod. Z našich poznatků vyplývá, že se většinou jedná o propracovaný systém jak Vás o peníze připravit !

Cesta k úvěru je sice v současné době obtížná vzhledem k tvrdým podmínkám bank, ale ten kdo žádá, musí pro získání úvěru splnit následující:

 • předložit kvalitní podnikatelský záměr s doložením předpokládaných výstupů (smlouvy o zajištění odbytu)
 • doložit reference od svých odběratelů
 • poskytnout dostatečně kvalitní zástavu úvěru akceptovanou bankou
 • předložit daňová přiznání za uplynulá období včetně výkazů
 • doložit, že firma nedluží na daních sociálního a zdravotního pojištění
 • předložit soupisy soukromého majetku žadatele
 • provést rozbor závazků a pohledávek
 • předložit veškeré zakládací listiny
 • předložit seznam firem, kde má žadatel své účasti
 • vyčíslit své závazky a z titulu úvěrů a půjček
 • navrhnout podíl svých vlastních finančních prostředků na financování projektu

Zde jsou uvedeny základní požadavky finančních ústavů a samozřejmě existují specifika jednotlivých bank. Při splnění výše uvedených podmínek banky většinou vloží ekonomická data do svých analytických programů (vyhodnotí ukazatele finanční analýzi) a v úvěrovém výboru rozhodnou o poskytnutí financí.

Jestliže i po přečtení těchto řádek jste rozhodnuti o úvěr požádat jsme Vám plně k dispozici.