Vaše spokojenost,
náš cíl...........

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ - ceník služeb

Ceny jsou sjednávány dohodou mezi smluvními stranami, a to dle časové náročnosti zpracování projektu a s ohledem na další požadavky zákazníka (účast při jednání s finanční institucí, získání technický údajů u dodavatele apod.)