Vaše spokojenost,
náš cíl...........

EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ

 • Chcete si založit firmu a nevíte jaké podmínky musíte splnit a jaké doklady předložit?

  Poradíme Vám při konzultaci jaké kroky musíte učinit ve vztahu k legislativě, aby Vaše podnikání bylo od počátku v souladu se zákony. Jedná se zejména o respektování základních požadavků, které tyto zákony podnikatelům ukládají.

 • Chcete prověřit hospodaření Vaší firmy z hlediska úplnosti a správnosti účetnictví a prověřit efektivitu vynakládaných nákladů ve vztahu k realizovaným tržbám?

  Pracovníci naší firmy provedou tuto analýzu spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků a návrhem na zvýšení efektivity.

 • Je Vaše firma předlužena a Vy nevíte jak situaci řešit?

  Náš pracovník po konzultaci s Vámi navrhne způsob jakým bude možno tuto problematiku řešit.

 • Další rozvoj Vaší firmy naráží na nedostatek financí a jste zdravou firmou?

  Pomůžeme Vám obstarat potřebné finance aktivním vyhledáním bankovního ústavu, zpracujeme návrhy, účastníme se projednávání úvěru.