Vaše spokojenost,
náš cíl...........

Simply Hypocertifikát

Proč Simply HypoCertifikát® ?
  • Realitní kanceláře, developeři, stavební firmy a přímí vlastníci preferují kupující s hotovostí
  • Simply HypoCertifikát® je potvrzením, že jste solidním klientem, který má na zaplacení kupní ceny, jako kdybyste měli hotovost
  • Žádná banka není schopna potvrdit výši úvěru, pokud nemá kompletní údaje a podklady; Simply se snaží svým klientům přinést alespoň trochu jistoty v této nejistotě
Co je Simply HypoCertifikát® ?
  • Simply HypoCertifikát® je písemný dokument, který udává výši hypotečního úvěru, který by Vám mělo poskytnout osm hlavních hypotečních bank, se kterými Simply smluvně spolupracuje
  • Simply HypoCertifikát® je založen na Vaší bonitě (tj. příjmové a výdajové situaci), kterou posoudí poradci Simply za pomoci Vámi uvedených údajů a případných podkladů
Jak Simply HypoCertifikát® použít ?
  • Naši klienti připojují Simply HypoCertifikát® jako přílohu k rezervační smlouvě/smlouvě o složení zálohy na nemovitost
  • V této smlouvě by mělo být uvedeno, že obdržíte svou zálohu zpět, pokud se nezmění Vámi zadané údaje na Simply HypoCertifikátu a banka přesto odmítne úvěr poskytnout
  • Dobré realitní kanceláře chrání Vaše peníze! Dobré realitní kanceláře akceptují Simply HypoCertifikát!
Jak Simply HypoCertifikát® získat ? Můžete nás také sami kontaktovat na telefonních číslech 608 032 124 nebo 487 823 001