Vaše spokojenost,
náš cíl...........

Jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví

Vedení jednoduchého účetnictví obsahuje:

 • zaregistrování u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního pojištění
 • seznámení s postupem a objasnění pravidel vedení účetnictví
 • seznámení s náležitostmi účetních dokladů
 • zaúčtování účetních dokladů
 • sestavení účetních knih (peněžní deník, pokladní kniha, kniha pohledávek a kniha závazků)
 • sestavení výsledovky hospodaření
 • vypracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti
 • účetní evidenci hmotného a nehmotného majetku (karty majetku)
 • sestavení roční účetní závěrky
 • vypracování přiznání k dani z příjmů
 • vypracování přehledů o příjmech a výdajích
 • spolupráci při provádění inventur
 • metodické konzultace
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení