Vaše spokojenost,
náš cíl...........

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví obsahuje:

 • zaregistrování u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního pojištění
 • spolupráci při uzavírání pracovních smluv
 • výpočet mezd zaměstnanců (výplatní pásky a podpisové listiny)
 • rekapitulaci mez a vyčíslení odvodů
 • vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • vypracování bankovních příkazů pro peněžní ústavy
 • roční zúčtování daňových záloh a výpočet celoroční daně
 • vypracování vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vypracování potvrzení daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vypracování potvrzení o příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • při výstupu vyhotovení zápočtového listu
 • metodické konzultace
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení